Wednesday, November 26, 2014

                                        
            
      
 ഐ.ടി ട്രെയിനിങ്ങില്‍ വ്യത്യസ്തത പുലര്‍ത്തി
                       KTS -ഇന്‍ഫോടെക്

ട്രെയിനിങ്ങില്‍ വ്യത്യസ്ത ശൈലിയുമായി KTS ഇന്‍ഫോടെക് ഐ.ടി രംഗത്ത് തനതു മുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്നു. മാസങ്ങളോളം ട്രെയിനിംഗ് നടത്തി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും തൊഴിലന്വേഷകരും തൊഴില്‍ പ്രാവീണ്യം നേടാതെ ഒരു സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുമായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം പതിവായി കാണുന്നത്. തൊഴിലന്വേഷകര്‍ക്ക് സമയനഷ്ടവും ധനനഷ്ടവും;തൊഴിലുടമയ്ക്ക് വീണ്ടും  ട്രെയിനിങ്ങിനായി  വന്‍തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടിയും വരുന്നു. ഇവിടെയാണ്‌ KTS-ലെ ട്രെയിനിങ്ങിന്‍റെ പ്രസക്തി.ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് മികച്ച ട്രെയിനിംഗ് നല്‍കി KTS ഐ.ടി രംഗത്തുള്ള തൊഴിലന്വേഷകരെ സഹായിക്കുന്നു.

ഐ.ടി വിദ്യര്‍ത്ഥികള്‍ക്കിടയില്‍ പേടി സ്വപ്നമായി കരുതുന്ന C++ല്‍ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായി വെറും രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളില്‍ ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നതാണ് KTS-ലെ ട്രെയിനിംഗ് ശൈലികള്‍. മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ മാത്രം ട്രെയിനിംഗ് നല്‍കുമ്പോള്‍ KTS സാങ്കേതികമായി വളരെയധികം മുന്നിട്ട് നില്‍ക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമ്മിംഗ് മേഖലകളില്‍ കൂടെ ട്രെയിനിംഗ് നല്‍കുന്നു. KTSല്‍ ട്രെയിനിംഗ് പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നവര്‍ക്ക് C++ല്‍ പ്രാഗത്ഭ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഐ.ടി മാര്‍ക്കറ്റില്‍ വന്‍ ഡിമാന്‍ഡ് ആണ് കാണുന്നത്. C++ല്‍ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാന്‍ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റ് ഏതു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാന്‍ഗ്വേജും അനായാസേന കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ KTS-ല്‍ നിന്ന് ട്രെയിനിംഗ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഇറങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് സാധിക്കും.

KTS ട്രെയിനിംഗ് ഡിവിഷന്‍റെ അമരത്തു ഇരിക്കുന്നത് 14 വര്‍ഷം ഐ.ടി രംഗത്ത് അനുഭവസമ്പത്തുള്ള ശ്രീ: ടോം തോമസാണ്.ഫിസിക്സിലും കമ്പൂട്ടര്‍ സയന്‍സിലും ഉള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദങ്ങള്‍ക്ക് പുറമേ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള പല പ്രോജക്റ്റുകള്‍ക്കും ചുക്കാന്‍ പിടിച്ചിട്ടുള്ളയാളാണ് ശ്രീ ടോം തോമസ്‌.

ഒരു ഐ.ടി കമ്പനിയില്‍ പ്രോജക്റ്റ് യാഥാര്‍ഥ്യം ആവണമെങ്കില്‍ പല ടെക്നോളജികളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന വസ്തുത കണക്കിലെടുത്താണ് ട്രെയിനിംഗ് സിലബസ് അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് C++/C# , C++/VB.NET etc. മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഈ സത്യം  മനസ്സിലാക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്നോളജിയില്‍ മാത്രം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നു.ഒന്നിലധികം പ്രോഗ്രാമ്മിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളില്‍ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഐ.ടി കമ്പനികള്‍ എപ്പോഴും മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നു

ഐ.ടി സര്‍വീസ് മേഖലയിലും തനതു മുദ്ര പതിപ്പിച്ച KTS ഇന്‍ഫോടെക്, സങ്കീര്‍ണമായ പല പ്രോജക്റ്റുകളും വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കി ആഗോള തലത്തില്‍ തന്നെ  ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ്‌. oDesk പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഔട്ട്‌സോഴ്സിംഗ് സൈറ്റുകളില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് റേറ്റിങ്ങില്‍ ഏറെ മുന്നിലുള്ള സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് KTS ഇന്‍ഫോടെക്. ഇതിനു പുറമെ അന്താരാഷ്ട്ര മാര്‍ക്കറ്റില്‍ വരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഇരുപതോളം സോഫ്റ്റ്‌വേര്‍ പ്രൊഡക്റ്റുകളും KTS ഇന്‍ഫോടെക്കിന് സ്വന്തമായുണ്ട്.

മറ്റു കമ്പനികളില്‍ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്‍റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നവര്‍ക്കും, ഐ.ടി മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും തങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കല്‍ സ്കില്‍സ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും കൂടുതല്‍ മികച്ച ജോലി നേടാനും (IT Product Companies) KTS-ന്‍റെ ട്രെയിനിംഗ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശിക്കുകKTS Website , Training page
              New dimensions for IT Training in KTS Infotech

KTS Infotech is giving a new perspective for IT Training using their unique training Styles. It’s a very common sight these days , after months of training students and job seekers step into IT world with a ‘certificate’  but without gaining any practical knowledge. It’s a great loss of time, money and other resources for job seekers as well as for job providers .IT Companies have to give repeated training for the so called engineers or degree holders to make them fit for their job. So , here is the importance of getting trained from an institution like KTS Infotech.  It makes you capable in many programming languages thus helping you to get a prospective career in IT industry.

It is a common observation that , those who excel in C++ can handle any of the programming languages with ease and they also get placed easily without much effort compared to other technology specializations. But unfortunately C++ is a real nightmare for many IT aspirants.  But the scenario is different in KTS. You will Undoubtfully be confident enough to do a programme in C++ for yourself within two weeks of joining  KTS InfoTech training division.  Along with that, KTS also ensures training in various advanced technologies thereby helping them to mould a good career in IT Industry.

An IT aspirant after his/her successful completion of training from KTS Infotech has many doors open  in industry since they become experts in many core programming languages, especially C++. The training is led by Mr: Tom Thomas who has 14 years of experience in IT Industry. Along with that he is a Masters degree holder in both Physics and Computer Science. From his years of experience in IT Industry, Mr: Tom knows that successful execution of an IT Project is possible only if the team member knows various technologies. He  has prepared the training syllabus considering all these facts. For example, training syllabus comes with Multi-Platform combination like C++ and C# , C++ and VB.NET , Java and C++, etc which makes KTS unique from other training institutions.

Students who are also placed in IT companies through campus placements as well as other IT professionals can make use of training sessions (2 Day workshops / Weekend training programme/ Intership Program)  to upgrade their technical skills so that they will be able to get a better career  in the future.  

KTS Infotech is also one among the top rated service companies in international outsourcing sites like oDesk. They have successfully completed many projects around the globe. Apart from this, KTS has a number of software products successfully running in the market.


  For more details visit : KTS Website , Training page
                                                  Call : 9567717818

Friday, April 4, 2014

The rubber Plantation In Pala

Palai is considered to be one of the most fertile land where the main cultivation is rubber plantations.Studies reveals that the soil of Meenachil  is very fertile, especially for planting rubber. The terrain, sufficient rain, suitable climate and plenty of sunlight causes favourable atmosphere for cultivating rubber and spices.Anybody who visits this region will  bear testimony to this fact.
                                                    Meenachil Taluk,  was once renowned  for good quality pepper and ginger, considered to be  the best in the World. Pepper from this area, is of great demand. But, the cultivation of pepper and ginger gradually declined since early 1980's when almost the entire cultivable land in the Taluk was turned over to Rubber.
                                                        Meenachil Taluk has 11 Rubber Processing Factories, all in the Small Scale Sector. The bigger among them process solid Block Rubber and 60% Centrifuged Latex, the others creamed Latex and E.B.C. There are also 20 small units manufacturing assorted rubber goods.Thursday, February 27, 2014

St.Thomas Cathedral Church Pala

St. Thomas Cathedral  Church Pala which is located  about 39 Km from Kottayam town.It  is believed to be the most ancient church in Pala.This cathedral belongs to  the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palai. When the  Portuguese invaded, the Pope took the custody of the church.When the diocese of Palai was erected by the Pope Pius XII on July 25, 1950, the authotity  took the decision to build a new church. Its foundation stone was laid on December 1, 1953.
                  The cathedral was completed and blessed on January 1, 1981. The inspiration of the construction of the church is The National Cathedral in Washington D.C., USA.  The most important festival of St. Thomas Cathedral is the Rakkulithirunal which is celebrated on 6th January every year. The festival symbolizes the Biblical representation of the three Wiseman from East who left for Bethlehem to adore infant Jesus.

Thursday, January 30, 2014

Golden Jubilee Celebrations Of Pala Alphonsa College

Alphonsa College Pala as its name implies,reminds us the holy name of St.Alphonsa is now celebrating its golden jubilee.With much pride this college owns the history of contributing many geniuses like doctors,engineers,I A S & I P S officers and many famous olympions like Shiny Wilson  etc.to the world.Alphonsa College is one of the pioneering institutions for the higher education of women in Kerala. The  origin of this college is the result of  the keen vision and pioneering leadership of late Mar Sebastian Vayalil, the first Bishop of Pala.
                                                         In accordance with the golden jubilee celebrations,the authority have organised a former students meeting  behalf of February second week and there by majority of the former students of this college can meet their colleagues and can share their happiness and sorrows after a long intervell.Hope this college will fullfill a lifetime excellence.

Tuesday, January 14, 2014

Kurisumala Monastery Vagamon

Kurisumala Monastery  and Vagamon Kurisumala are two important tourist as well as pilgrim centers in Kerala. Because of the green and most enchanting nature at Vagamon which is one among the most popular and world renowned tourist destinations in Kerala, Vagamon Kurisumala Ashram is considered as one of the best pilgrim centers in Kerala where the Christian devotees can lead a meditative and prayerful life. The monastery belongs to the Syro-Malankara Catholic Church.It is located on the Erattupetta-Elappara road. The Ashram was found in 1958 and since then it has been considered as one of the top pilgrim centers in Kerala.
                     Vagamon Kurisumala is adjacent to Vagamon Ashram. Hence Vagamon Kurisumala Ashram is widely visited by all the devotees who come to Vagamon for climbing up the Kurisumala, a rocky mountain which resembles ‘Calvary’where Jesus Christ was crucified.. Kurisumala Ashram is situated at the foot of Kurisumala which lies about 4000 ft. above the sea level.The monastery was founded by Fr. Francis Mahieu, a Belgian monk. He then later accepted the name Francis Acharya. Bede Griffiths assisted him to found Kurisumala Ashram.The Ashram or monastery is the abode of  spiritual seekers who have dedicated their lives to God and for prayersThe surroundings of  the monastery is very silent except the cows's "moo". The cow farm also is an  attraction to the pilgrims and tourists.